Församlingens historia

Församlingens historia


Församlingen bildades den 17 oktober 1903 av 21 personer från samhället och bygden runt omkring. Några år senare köpte församlingen det gamla Soldathemmet i Skövde, vilket togs ner och transporterades till Odensberg där det byggdes upp igen till samhällets missionshus. Tomten som huset byggdes på köpte församlingen av Daniel Svenssons dödsbo den 1 okt 1907 för 100 kr. Kostnaden för detta första missionshus, förutom frivilligt arbete, uppgick till 2234 kr. Dessa pengar samlades in genom missionsauktioner, offer, månadsavgifter från medlemmar samt gåvor från bygdens folk.


I början på 1920-talet revs det gamla missionshuset och man uppförde ett nytt, delvis av virke från det gamla huset. Kostnaden för detta nybygge var 4166 kr. I det nya missionshuset inreddes två bostadslägenheter om ett rum och kök, vilka var bebodda till omkring år 1955. År 1964 renoverades stora salen och 1971 byggdes de båda lägenheterna om till kök och ungdomslokaler. Ungdomslokalerna fräschades sedan upp under millennieskiftet. År 2011 fick kyrksalen en helrenovering och är idag härligt ljus och fin.


Till en början kallade församlingen resepredikanter, utsända av olika missionssällskap. Under 40- och 50-talen var församlingen ansluten till Vilske- Gudhemskretsen, med gemensamt anställd pastor. Därefter hade församlingen tillgång till pastor i samarbete med Falköpings Missionsförsamling. I dagsläget har vi ingen pastor knuten till församlingen, utan kallar pastorer/evangelister allt utifrån behov.


Barn- och ungdomsverksamheten har allt sedan starten varit en viktig del i församlingens arbete. Redan samma år som församlingen bildades startade söndagsskolan sin verksamhet, vilken pågick i mer än 90 år. Tonår startades år 1948 och blev en SMU-förening. SMUlan kom till år 1985. Kören Nonstop startade år 2000 och var igång till och med år 2015. I dagsläget är vår barn- och ungdomsverksamhet nerlagd. 


Församlingen har idag 14 medlemmar. Vi har övergått från att heta Odensbergs Missionsförsamling till att vara Equmeniakyrkan Odensberg. Detta eftersom de tre samfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan numera har gått samman till ett och samma samfund, nämligen Equmeniakyrkan. Vår tro är det som förenar oss! Vi vet på vem vi tror och vill tillsammans med kristna över hela världen proklamera att Jesus Kristus är vår Herre!