Program

Välkommen till Equmeniakyrkan Odensberg!

 

 

Program
JUNI - AUGUSTI


Sommaruppehåll. 
SEPTEMBER


Lördag 16 september 19:00

Skördefest. Servering.  


Söndag 17 september 10:30

Gemensam nattvardsgudstjänst i Ullene.
OKTOBER
NOVEMBER


Lördag 18 november 18:00

Missionsauktion. Servering.
DECEMBER
JANUARI


Lördag 13 januari 19:00

Missionshögtid. Servering.


Fredag 26 januari 18:00

Församlingens årsmöte. 
Vi samarbetar med: