Program

Välkommen till Equmeniakyrkan Odensberg!

 

 

Program
NOVEMBER


Lördag 20 november 19:00

Gudstjänst. Lennart Peterson talar. Sång coh musik av Monica Johansson och Birgitta Lindh. Servering. 
DECEMBER


Lördag 4 december 19:00

Adventsgudstjänst. Sång av f.d. kören Nonstop. Servering. 
JANUARI


Lördag 15 januari 19:00

Missionshögtid. Gunnel Jönsson berättar om sina missionsresor. Julkaffe. 


Fredag 28 januari 18:00

Församlingens årsmöte. FEBRUARIMARS


Söndag 20 mars 10:00

Nattvardgudstjänst. Lennart Peterson predikar. APRILMAJ


Lördag 7 maj 19:00

Vårfest. Alf Källströms band. Servering. JUNI - AUGUSTI


Sommaruppehåll.SEPTEMBER


Lördag 10 september 19:00

Skördefest. 
Vi samarbetar med: