Program

Välkommen till Equmeniakyrkan Odensberg!

 

 

Program
JUNI - AUGUSTI


Sommaruppehåll. 
SEPTEMBER


Lördag 16 september 19:00

Skördefest. Gruppen Road Lights med Morgan och Berit Österberg m.fl. Servering.  


Söndag 17 september 10:30

Gemensam nattvardsgudstjänst i Ullene. 
OKTOBER


Söndag 8 oktober kl. 18:00

Gudstjänst med Elim Gospel. Servering. 


Lördag 14 oktober kl. 19:00

Gemensam gudstjänst i Vilske Kleva. 


Lördag 21 oktober kl. 19:00

Gudstjänst. Sång och musik med Jonathan Bengtsson m.fl. Servering. NOVEMBER


Lördag 18 november 18:00

Missionsauktion. Servering.
DECEMBER
JANUARI


Lördag 13 januari 19:00

Missionshögtid. Servering.


Fredag 26 januari 18:00

Församlingens årsmöte. 
Vi samarbetar med: