Program

Välkommen till Equmeniakyrkan Odensberg!

 

 

Program
FEBRUARI


Lördag 4 februari 19:00

Gudstjänst. Lasse Siggelin sjunger och talar. Servering. 


Söndag 19 februari 10:00

Gemensam gudstjänst i Vilske Kleva Missionskyrka. 
MARS


Söndag 5 mars 18:00

Gudstjänst. Per-Erik Aronsson predikar. Servering.


Lördag 18 mars 19:00

Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan Odensberg. Linnea Gunnarsson talar. Servering. 
APRIL


Lördag 15 april 19:00

Gudstjänst. Servering.
MAJ


Lördag 6 maj 19:00

Vårfest. Gruppen The Old Boys från Stöpen sjunger och talar. Servering. JUNI - AUGUSTI


Sommaruppehåll. 
SEPTEMBER


Lördag 16 september 19:00

Skördefest. Servering.Vi samarbetar med: