Församlingen

Församlingen


Equmeniakyrkan Odensberg (tidigare Odensbergs Missionsförsamling) är en del av det nya kyrkosamfundet Equmeniakyrkan, en hopslagning mellan Svenska Missionskyrkan, Baptistkyrkan och Metodistkyrkan. Vi delar där igenom samfundets vision att "vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen".


Församlingen är viktig för oss som tror på Gud. Känn dig varmt välkommen till våra samlingar och in i vår gemenskap!
Vår tro


Vi tror, tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen och genom alla tider, att Jesus Kristus är vår Herre och frälsare. Jesus är den enda vägen till Gud, och när vi tar emot Jesus i våra liv får vi av nåd bli frälsta.Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,

himmelens och jordens skapare.


Vi tror ock på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma

levande och döda.


Vi tror ock på den helige Ande,

en helig allmännelig kyrka,

de heligas samfund,

syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse

och ett evigt liv.