Program

Välkommen till Equmeniakyrkan Odensberg!

 

 

ProgramJUNI


Söndag 12 juni 15:00

Gemensam veteranfordonsgudstjänst i Ullene. JULI - AUGUSTI


Sommaruppehåll.
SEPTEMBER


Lördag 10 september 19:00

Skördefest. OKTOBER


Lördag 8 oktober 19:00

Gemensamgudstjänst i Equmeniakyrkan Odensberg.Vi samarbetar med: