Hem

Välkommen till Equmeniakyrkan Odensberg!

 

 

Program

 

 

OKTOBER

 

Söndag 8 oktober

10:00-13:00 Servering i samband med IK Wilskes tipspromenad i Odensberg.

 

Lördag 21 oktober

19:00 Gemensam gudstjänst i Vilske Kleva.

 

Lördag 28 oktober

19:00 Gudstjänst. Rigmor Holst talar. Lovsång. Servering. (Ansvarsgrupp 2.)

 

 

NOVEMBER

 

Lördag 11 november

19:00 Gudstjänst. Tomas Henning talar. Sång av ungdomskören Appellen. Servering. (Ansvarsgrupp 1.)

 

Lördag 18 november

18:00 Missionsauktion. Lotterier. Servering. (Ansvarsgrupp 1 och 2.)

 

 

DECEMBER

 

Söndag 10 december

17:00 Luciafest. Lotterier. Servering. (Ansvarsgrupp 1 och 2.)

 

 

JANUARI

 

Söndag 7 januari

18:00 Jul- och missionsfest. Jan och Alvi Gustafsson visar bilder och berättar om Sydafrika. Insamling till Equmeniakyrkans yttre mission. Julkaffe. (Ansvarsgrupp 1 och 2.)

 

Fredag 26 januari

18:00 Församlingens årsmöte.

 

 

 

 

Vi samarbetar med: