Equmenia

Equmenia

 

Equmenia Odensberg tillhör riksorganisationen Equmenia, som är samlingsnamnet på allt det lokala barn- och ungdomsarbete som bedrivs inom Equmeniakyrkan.

 

I dagsläget är vår barn- och ungdomsverksamhet vilande tillsvidare.