Hem

Välkommen till Equmeniakyrkan Odensberg!

 

 

Program

 

30 januari kl. 19:00 startar den gemensamma studiecirkeln i Odensberg. Den fortsätter sedan tisdagar ojämna veckor.

 

 

JUNI-AUGUSTI

Sommaruppehåll.

 

 

SEPTEMBER

 

Lördag 8 september

19:00 Skördefest. Alf Källström band från Gråbo. Servering.

 

Söndag 23 september

10:30 Gemensam nattvardsgudstjänst i Ullene.

 

 

OKTOBER

 

Söndag 7 oktober

10:00-13:00 Älgkaffe. Servering vid IK Wilskes tipspromenad i Odensberg.

 

Lördag 13 oktober

19:00 Gudstjänst. Sång och musik av Källström och Cederqvist. Servering.

 

Lördag 27 oktober

19:00 Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan Odensberg. Pastor Lennart Pettersson. Sånggruppen SMÅ från Herrljunga. Servering.

 

 

NOVEMBER

 

Söndag 11 november

18:00 Gudstjänst. Rigmor Holst talar. Sånggrupp. Servering.

 

Lördag 24 november

18:00 Missionsauktion.

 

 

DECEMBER

 

 

JANUARI

 

Fredag 4 januari

19:00 Jul- och missionsfest. Sirkka-Liisa Marin visar bilder. Julkaffe.

 

Fredag 25 januari

18:00 Årsmöte.

 

 

 

 

Vi samarbetar med: