Hem

Välkommen till Equmeniakyrkan Odensberg!

 

 

Program

 

30 januari kl. 19:00 startar den gemensamma studiecirkeln i Odensberg. Den fortsätter sedan tisdagar ojämna veckor.

 

 

JUNI-AUGUSTI

Sommaruppehåll.

 

 

SEPTEMBER

 

Lördag 8 september

19:00 Skördefest.

 

Söndag 23 september

10:30 Gemensam nattvardsgudstjänst i Ullene.

 

 

OKTOBER

 

Lördag 13 oktober

19:00 Gudstjänst.

 

Lördag 27 oktober

19:00 Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan Odensberg.

 

 

NOVEMBER

 

Söndag 11 november

18:00 Gudstjänst. Rigmor Holst talar.

 

Lördag 24 november

18:00 Auktion.

 

 

DECEMBER

 

 

JANUARI

 

Fredag 4 januari

19:00 Jul- och missionsfest.

 

Fredag 25 januari

18:00 Årsmöte.

 

 

 

 

Vi samarbetar med: