Hem

Välkommen till Equmeniakyrkan Odensberg!

 

 

Program

 

30 januari kl. 19:00 startar den gemensamma studiecirkeln i Odensberg. Den fortsätter sedan tisdagar ojämna veckor.

 

 

MAJ

 

Lördag 5 maj

19:00 Vårfest. Linnea Gunnarsson talar. Sång av sånggruppen Gubbröra. Servering. (Ansvarsgrupp 2.)

 

 

JUNI-AUGUSTI

Sommaruppehåll.

 

 

SEPTEMBER

 

Lördag 8 september

19:00 Skördefest.

 

Söndag 23 september

10:30 Gemensam gudstjänst i Ullene.

 

 

OKTOBER

 

Lördag 27 oktober

19:00 Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan Odensberg.

 

 

 

 

 

Vi samarbetar med: