Hem

Välkommen till Equmeniakyrkan Odensberg!

 

 

Program

 

11 september kl. 19:00 startar den gemensamma studiecirkeln i Odensberg. Den fortsätter sedan tisdagar ojämna veckor.

 

 

SEPTEMBER

 

Söndag 23 september

10:30 Gemensam nattvardsgudstjänst i Ullene Missionshus.

 

 

OKTOBER

 

Lördag 13 oktober

19:00 Gudstjänst. Sång och musik av Källström och Cederqvist. Servering. (Ansvarsgrupp 1.)

 

Söndag 14 oktober

10:00-13:00 Älgkaffe. Servering vid IK Wilskes tipspromenad i Odensberg. (Ansvarsgrupp 1 och 2.)

 

Lördag 27 oktober

19:00 Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan Odensberg. Pastor Lennart Pettersson. Sånggruppen SMÅ från Herrljunga. Servering.

(Ansvarsgrupp 2.)

 

 

NOVEMBER

 

Söndag 11 november

18:00 Gudstjänst. Rigmor Holst talar. Sånggrupp. Servering. (Ansvarsgrupp 2.)

 

Lördag 24 november

18:00 Missionsauktion, lotterier och servering. (Ansvarsgrupp 1 och 2.)

 

 

DECEMBER

 

Lördag 8 december

18:00 Luciafest. Luciatåg, lotterier och servering. (Ansvarsgrupp 1 och 2.)

 

 

JANUARI

 

Fredag 4 januari

19:00 Jul- och missionsfest. Sirkka-Liisa Marin från Floby visar bilder och berättar om sina missionsresor. Sång av församlingsmedlemmar. Julkaffe. (Ansvarsgrupp 1 och 2.)

 

20-27 januari

Ekumenisk bönevecka. Samlingar i olika kyrkor.

 

Fredag 25 januari

18:00 Församlingens årsmöte.

 

 

 

 

Vi samarbetar med: