Hem

Välkommen till Equmeniakyrkan Odensberg!

 

 

Program

 

30 januari kl. 19:00 startar den gemensamma studiecirkeln i Odensberg. Den fortsätter sedan tisdagar ojämna veckor.

 

 

MARS

 

Lördag 24 mars

19:00 Gudstjänst. Lasse Siggelin talar och sjunger. Servering. (Ansvarsgrupp 1.)

 

 

 

APRIL

 

Söndag 1 april

17:00 Ekumenisk påskdagsgudstjänst i Floby kyrka.

 

Lördag 7 april

19:00 Gudstjänst. Allan Bjärkhed talar. Sång av kören Kefas. Servering. (Ansvarsgrupp 2.)

 

Lördag 21 april

19:00 Gemensam gudstjänst i Vilske Kleva missionskyrka.

 

Onsdag 25 april

19:00 Samråd i Odensberg.

 

 

MAJ

 

Lördag 5 maj

19:00 Vårfest. Linnea Gunnarsson talar. Sång av sånggruppen Gubbröra. Servering. (Ansvarsgrupp 2.)

 

 

JUNI-AUGUSTI

Sommaruppehåll.

 

 

SEPTEMBER

 

Lördag 8 september

19:00 Skördefest.

 

Söndag 23 september

10:30 Gemensam gudstjänst i Ullene.

 

 

OKTOBER

 

Lördag 27 oktober

19:00 Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan Odensberg.

 

 

 

 

 

Vi samarbetar med: